Usługi dodatkowe

Strona główna / Usługi dodatkowe

Sprzedaż pojemników


Pojemniki na odpady zmieszane (nowe):

° Pojemnik 120l – 150 zł/szt.

° Pojemnik 240l – 210 zł/szt.

° Pojemnik 1100l – 1000 zł/szt.


Pojemniki na odpady zmieszane (używane):

° Pojemnik 120l – 110 zł/szt.

° Pojemnik 240l – 170 zł/szt.


Pojemniki na odpady biodegradowalne (nowe):

° Pojemnik 80l – 155 zł/szt.

° Pojemnik 120l – 150 zł/szt.

° Pojemnik 240l – 210 zł/szt.

° Pojemnik 1100l – 1000 zł/szt.


Pojemniki na popiół (nowe):

° Pojemnik 80l – 155zł/szt.

° Pojemnik 120l – 150zł/szt.


Pojemniki na popiół (używane):

° Pojemnik 120l – 110zł/szt.


Pojemniki na odpady zbierane selektywnie (zielone, żółte, niebieskie – nowe):

° Pojemnik 120l – 150 zł/szt.

° Pojemnik 240l – 210 zł/szt.

° Pojemnik 1100l – 1000 zł/szt.


Dostawa pojemnika do klienta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy – 30 zł.Kontenery na odpady (2/7m3) – np.: gruz, odpad pobudowlany, gabaryty


Na terenie gminy Jarocin oraz na terenie gminy Gostyń:

° Podstawienie i odbiór kontenera KP-7 (7m3) – 290 zł brutto.

° Podstawienie i odbiór kontenera KP-2 (2m3) – 190 zł brutto.

Cena odpadu zgodnie z cennikiem Instalacji. Koszt uzależniony jest od masy odpadów.


Pozostałe gminy:

° Podstawienie i odbiór kontenera KP-7 (7m3) – 400 zł brutto.

° Podstawienie i odbiór kontenera KP-2 (2m3) – 220 zł brutto.

Cena odpadu zgodnie z cennikiem Instalacji. Koszt uzależniony jest od masy odpadów.Zabezpieczenie imprez plenerowych w zakresie odpadów i sprzątania


Oferujemy kompleksową obsługę imprez plenerowych w zakresie utrzymania porządku i czystości w trakcie przygotowań oraz po zakończeniu imprez.

Dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz specjalistycznym sprzętem jesteśmy w stanie przygotować teren pod imprezę plenerową poprzez wyposażenie w urządzenia na odpady, w tym pojemniki na odpady, kontenery, stelaże wraz z workami na odpady oraz posprzątanie terenu. (zamiatanie ręcznie bądź zamiatanie mechanicznie).

Po zakończeniu imprezy doprowadzamy teren do stanu pierwotnego poprzez posprzątanie nieczystości porozrzucanych na terenie, na którym odbywała się impreza, pozamiatanie ręczne bądź mechaniczne oraz usunięcie nagromadzonych odpadów w udostępnionych urządzeniach.

Zakres usług uzgadniamy indywidualnie stosownie do rodzaju imprezy. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt mailowy: biuro@zgo-nova.pl lub telefoniczny: 62 594 26 72Mechaniczne zamiatanie placów i ulic


W celu skorzystania z naszych usług zamiatania należy najpierw skontaktować się z nami drogą mailową: biuro@zgo-nova.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 533 724 184Wykaszanie traw


W celu skorzystania z naszych usług wykaszania traw najpierw skontaktować się z nami drogą mailową: biuro@zgo-nova.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 533 724 184Wejście na posesję po odbiór pojemnika


Mieszkańcom gmin, z których odbieramy odpady komunalne oferujemy usługę każdorazowego wejścia na posesję w terminie odbioru danej frakcji odpadów. W przypadku skorzystania z tej usługi nie musisz już pamiętać o harmonogramie! Dotyczy tylko pojemników.

Ceny:

° 60 zł brutto rocznie – jeden pojemnik 2-kołowy

° 360 zł brutto rocznie – jeden pojemnik 4-kołowy

W celu wykupienia usługi prosimy o kontakt z nami drogą mailową: biuro@zgo-nova.pl lub telefonicznie pod nr tel.: 62 594 26 72