Selektywna zbiórka popiołu na terenie KZGRL

Selektywna zbiórka popiołu na terenie KZGRL

W związku z wprowadzeniem na terenie KZGRL (Gostyń, Krobia, Pogorzela, Pępowo, Śmigiel, Krzywiń) od 1 stycznia 2023r. selektywnej zbiórki popiołu każdy właściciel nieruchomości (mieszkaniec) jest zobowiązany do odrębnego zbierania popiołu. Popiół należy gromadzić w dostarczonym pojemniku o pojemności 120 litrów – oznaczonym napisem POPIÓŁ, który jest własnością firmy „ZGO-NOVA”.

Pojemniki zostają dostarczane do nieruchomości, które zgłosiły źródło ciepła na paliwo stałe w CEEB przed 1 listopada 2022r. Jeżeli źródło ciepła zostało zgłoszone później – zadzwoń do nas.

Jeżeli nieruchomość, do której został dostarczony pojemnik na popiół go nie potrzebuje, należy ten fakt zgłosić telefonicznie 510 644 553 lub e-mail: pojemniki@zgo-nova.pl Umówimy się na odbiór pojemnika.

W pojemniku mogą znajdować się tylko popioły i żużle niezanieczyszczone innymi odpadami.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami komunalnymi. Złamanie tego zakazu będzie skutkować naliczeniem opłaty podwyższonej (obecnie 70 zł od mieszkańca) przez KZGRL. W przypadku kradzieży, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojemnika z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie z powodu niewłaściwej eksploatacji, wrzucenia gorącego popiołu) – użytkownik/właściciel nieruchomości pokrywa koszty ewentualnej naprawy lub wymiany nowego pojemnika. Koszt zakupu nowego pojemnika to 150 zł brutto.

”ZGO-NOVA” Sp. z o.o.
Oddział Gostyń ul. Nad Kanią 107
GODZ. 7.00-15.00