Pojemniki na odpady zielone

Pojemniki na odpady zielone

Do 30.04.2023 każda nieruchomość jednorodzinna (bez zadeklarowanego kompostownika) otrzyma brązowy pojemnik z zieloną klapą o pojemności 240L na bioodpady Zielone. Pojemnik zostanie dostarczony przed posesję. Pierwsze dostawy rozpoczną się z początkiem marca. Pojemniki będą dostarczane przez pracowników ZGO-NOVA, nie będzie wymagana obecność właściciela nieruchomości.

Prosimy o nie zgłaszanie się po pierwszy pojemnik do siedziby firmy – ułatwi to logistykę dostaw.

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość pojemników prosimy o kontakt z ZGO-NOVA, gdzie nieodpłatnie można otrzymać dodatkowy pojemnik. Pojemniki dodatkowe będą do odbioru w siedzibie spółki (ul. Im. Mariusza Małynicza 1) w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku. Prosimy o zgłaszanie się po dodatkowy pojemnik dopiero PO OTRZYMANIU PIERWSZEGO, jednak nie wcześniej niż 1.05.2023.

Zapotrzebowanie na więcej niż 1 pojemnik będzie monitorowane, spółka zastrzega sobie prawo zwrotu dodatkowych pojemników w przypadku ich niewykorzystywania przez mieszkańców.

W przypadku braku zapotrzebowania na pojemnik na odpady zielone (mimo braku zadeklarowanego kompostownika) prosimy o kontakt: pojemniki@zgo-nova.pl tel. 510 644 553.

W przypadku otrzymania pojemnika a braku zapotrzebowania na jego użytkowanie prosimy o kontakt: pojemniki@zgo-nova.pl tel. 510 644 553 celem umówienia terminu odbioru pojemnika przez pracowników ZGO-NOVA lub jego zwrot do siedziby spółki.

W przypadku zmiany deklaracji (zadeklarowanie kompostownika) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zwrotu pojemników na bioodpady (zarówno kuchenne jak i zielone).

Worki będą wydawane do końca kwietnia. W maju worki nie będą już wydawane. Odpad w workach będzie odbierany do końca maja.

Pojemnik 240L zastąpi worki – od 1.06.2023 odpady w workach nie będą odbierane.

Odpady zielone należy umieszczać w pojemniku bez worków (nawet biodegradowalnych).

Ilość odbieranych pojemników z 1 posesji nie jest ograniczona (jak do tej pory max 4 worki).

Dedykowany mail i numer telefonu dotyczący zmian: pojemniki@zgo-nova.pl tel. 510 644 553.

Pojemniki są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, prosimy o zgłaszanie jakichkolwiek uszkodzeń na adres mailowy lub telefonicznie: pojemniki@zgo-nova.pl tel. 510 644 553

Pojemniki stanowią własność ZGO-NOVA sp. z o.o. i użyczone są na czas trwania umowy na odbiór i transport odpadów z terenu gminy Jarocin. Zakazana jest ich odsprzedaż czy użyczanie. W przypadku zmiany operatora usługi odbioru i transportu odpadów z gminy Jarocin, pracownicy ZGO-NOVA mogą odebrać pojemniki bez informowania o tym właściciela nieruchomości. W przypadku utraty/zniszczenia pojemnika spółka może ubiegać się o zwrot kosztów.

Przeniesienie pojemnika na inną nieruchomość na terenie gminy Jarocin wymaga poinformowania ZGO-NOVA pojemniki@zgo-nova.pl tel. 510 644 553

Pojemniki mogą służyć wyłącznie do odbioru odpadów zielonych na terenie gminy Jarocin, są przypisane do danej nieruchomości za pomocą transpondera RFiD.