O nas

Przedsiębiorstwo ZGO-NOVA jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z mniejszościowym udziałem Gminy Jarocin.

Kapitał zakładowy Spółki stanowi kwota 6 484 500,00 zł. Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000342111 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki w składzie:

Dawid Zimowski – Prezes Zarządu
Anita Jakrzewska – Członek Zarządu

Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Andrzej Siliński – Przewodniczący RN
Witosław Gibasiewicz – Członek RN, przedstawiciel ZGO sp. z o.o. – WCR
Piotr Piotrowicz – Członek RN
Szymon Muszyński – Członek RN

ISO

Główną działalnością spółki jest odbiór i transport odpadów komunalnych. Z powodzeniem realizujemy zamówienia publiczne z terenu 11 wielkopolskich gmin, obejmujących swym zasięgiem ponad 145 tys. mieszkańców. Nowoczesna flota i doświadczona kadra pozwala nam na świadczenie usług wysokiej jakości.

Przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w zakresie usług odbioru i przewozu odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych wg PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.

Dziś ZGO-NOVA sp. z o.o. jest jedną z czołowych firm komunalnych w Wielkopolsce.

Od 2017r. spółka prowadzi także działalność w zakresie usług prania z zachowaniem bariery higieny, obsługujemy m.in. szpitale, placówki medyczne medyczne, hotele i zakłady przemysłowe.

Dodatkowo świadczymy usługi takie jak mechaniczne zamiatanie placów i ulic, czy usługi utrzymania czystości (place zabaw, skwery, boiska, wykaszanie traw).