Konkurs szkolny „Dziś rymujemy, bo odpady segregujemy”

Konkurs szkolny „Dziś rymujemy, bo odpady segregujemy”

Urząd Miejski w Jarocinie organizuje konkurs „Dziś rymujemy, bo odpady segregujemy”, który trwa od 20 września 2021r. do 4 października 2021r. Przedmiotem Konkursu jest samodzielne przygotowanie wiersza/rymowanki dotyczącego prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu oraz jego recytacja za pośrednictwem nagranego filmiku w formacie mp4 lub avi. Konkurs organizowany jest dla klas IV-VI szkół podstawowych. Podstawowym celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych do udziału w działaniach związanych z poprawną segregacją odpadów, kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw proekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej.

Do pobrania:
Regulamin, karta zgłoszeniowa, deklaracja udziału i zgoda na przetwarzanie danych osobowych – tutaj (zip).