Konkurs plastyczny: „Jaraczewo i ZGO-NOVA, segregacja jest gotowa!”

Konkurs plastyczny: „Jaraczewo i ZGO-NOVA, segregacja jest gotowa!”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Jaraczewo do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Jaraczewo i ZGO-NOVA, segregacja jest gotowa!”.

Celem organizowanego konkursu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych, a także pokazanie, że mogą mieć wpływ w kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej.

Autorzy  najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

Czas trwania konkursu: od 15 stycznia 2024 do 29 lutego 2024

Zasady konkursu:

  1. Termin dostarczenia prac: do 29 lutego 2024 roku.
  2. Tematyka prac: segregacja śmieci.
  3. Technika prac: praca plastyczna (kredka, ołówek, farby, pastele) w formacie A4. Układ poziomy z wykluczeniem prac przestrzennych.
  4. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta i Gminy w Jaraczewie, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, Referat rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki odpadami i polityki przestrzennej.   
  5. Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród: 21 marca 2024 roku.

Do pobrania:

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Konkurs Segregacja Jaraczewo